Testa Säkerheten Online - del 1

Vill du testa hur din dator står pall på Internet så att du slipper oroa dig för onda hackare, snabbspridande virus och smygande Bodströmare? Ingen går helt säker men med några enkla steg kan du kontrollera att dina skyddsprodukter gör sitt jobb. Den här artikeln är den första av tre. (Nästa post beskriver Symantecs online-test).

Windows Live Safety Center

Microsoft har arbetat i ett par år med att ge sin in i säkerhetsbranchen och den här sajten är ett av de första resultaten. Det är en beta-sajt, vilket betyder att den är inte riktigt klar. "WinLive" söker efter säkerhetsluckor i brandväggskyddet och virus i samma test. Det innebär att det tar längre tid, men också att det finns en liten risk att filer som av misstag identifieras som virus plockas bort från ditt system. Du bör därför skapa en systemåterställningspunkt i XP innan du gör det här testet. Har du inte gjort det tidigare så finns information om hur du går tillväga i XPs Hjälp som du når från start menyn. Innan du kör det här testet bör du också stänga av antivirus/spion program om du har sådana installerade.
Så här beskriver Microsoft testet: I skyddsgenomgången i Windows Live Safety Center Beta genomsöks datorn efter virus, spionprogram och andra skadliga program och du får hjälp med att ta bort dem. Det görs också en kontroll av datorn efter vanliga öppna portar som kan göra datorn sårbar. Genomgången försöker automatiskt att rensa bort alla smittade filer som hittas på datorn och du får rekommendationer för de som inte kan rensas bort. Dessutom identifieras alla öppna portar. När genomgången är klar visas en rapport med antalet genomgångna filer, antalet eventuellt smittade filer, typ av smitta och namn på virus, information om huruvida de smittade filerna har tagits bort eller rensats samt antalet öppna portar.

När du klickat på Windows Live Safety Center kommer du till en sida som ser ut som på bilden nedan.

Vill du läsa mer om vad testet innebär så klickar du först på Mer Information (gul markering i bilden). Klicka på knappen Säkerhetsgenomgång för att börja testet. Ett nytt fönster öppnas, se bild nedan. Ångrar du dig kan du klicka på Avbryt. Annars är det bara att luta sig tillbaka -- eller hämta en kopp kaffe. Genomgången kan ta en upp till en hel eller halv timma, mer eller mindre beroende på din uppkoppling, din hårddisks storlek och hälsa, Microsofts server - med mera.


När genomkörningen är klar visas resultaten i en lista tillsammans med mer information och förslag på åtgärd om så behövs. Jag visar inte mer om detta eftersom jag själv avbröt testet -- jag har kört det tidigare, hade inte tid att vänta och är skyddad och kontrollerad med andra produkter.

På sajten Windows Life Safety (beta) finns ytterligare två funktioner. Alternativen ser ut som på bilden nedan.

Jag vill sätta ett varningstecken bredvid funktionen Rensa eftersom det förutom att rensa ut onödiga filer också i vissa fall rensar i systemets register. Har du problem med ditt system och väljer att köra testet, gardera dig så här: 1) Har du andra säkerhetsprodukter installerade, t ex anti-virus program eller systemverktyg, bör du stänga de programmen innan du kör det här testet. 2) Innan du börjar, skapa en systemåterställningspunkt och starta om datorn.

Finjustera är en diskdefragmenterare. En sådan finns också inbyggd i XP och du behöver inte göra det via Internet. Den enda anledningen att det finns här som jag kan tänka på är att det är en del av ett produkt paket som Microsoft snart kommer att släppa och att de testar alla delar i den nya säkerhetsprodukten här. Vill du köra Finjustera via "WinLive", tänk på att som med alla andra defragmenterare tar operationen flera timmar.
Tips: Vill du hellre använda defragmenteraren i XP, öppna Den Här Datorn och högerklicka på din C-disk eller en annan disk som du vill defragmentera. Välj Egenskaper. Gå till fliken Verktyg. Klicka på Defragmentera Nu.

PS: den här posten kategoriseras i "security" och inte "säkerhet." Det beror på en möjlig bugg i blogger systemet som gör att om bokstaven ä placeras på den platsen (länk-fältet i post-create så vet du vad jag menar om du använder blogger) förvandlas till en arabisk bokstav, också den med prickar förvisso... men, tills jag hittar en lösning eller kommer på ett alternativ till "säkerhet" får "security" duga.

Länk till Windows Live Safety Startsida (engelska).

Del 2: Symantec Online test

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Länkar till artikeln:

Skapa en länk

<< Hem